Konya Gezi Rehberi

Mevlana’nın en sevdiğim sözlerinden biri “Bütün mesafeler yürekte başlar” . Bu sözün manasını anlayıp da insan kendini sorgulamaz mı ?

Sizlere tavsiyem yüreğinizdeki mesafeleri indirin ve bir an önce bu şehri görmeye , havasını solumaya , kültüründen istifade etmeye gelin. Şeb’i Arus zamanı en yoğun ziyaretçinin geldiği şehre siz istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Belli başlı gezilecek ve görülecek yerler ile geldğinizde uğrayacağınız lezzet duraklarından bahsetmeye çalışalım.

Konya şehri Türklere 211 yıl boyunca başkentlik yapmış bir kültür, medeniyet ve ilim merkezi olup, bir müze şehir görünümündedir. Bu ilim merkezlerinin en önemli temsilcisi de Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ‘dir.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, âlimler Sultanı Bahâeddin Veled’in oğlu olarak milâdî 1207 yılında, Horasan Bölgesi’nin Belh şehrinde doğdu. Annesi Mümine Hatun’dur. Babasının Belh’ten göçüşü sonucu Nişâbur, Bağdat, Mekke, Medîne, Şam ve Halep illerini dolaştıktan sonra önce Karaman’a gelip yerleşen, daha sonra da Konya’da ikamet eden Mevlâna, babasının vefatından sonra büyük medreselerde dersler vermeye başladı. Çok sayıda talebe yetiştirdi. Çevresi bir ilim ve hikmet yuvası hâline geldi. Derslerine bazen sultanlar ve vezirler bile iştirak ediyorlardı. 1244 yılında Şems-i Tebrizî isimli bir Hak dostu ile tanıştı. Tasavvuf vadisinde eserler vermeye başladı. 17 Aralık 1273 tarihinde, Konya’da vefat edince her din ve mezhepten büyük bir halk topluluğu tabutunun arkasında gözyaşı döktü. Mezarı Konya’daki Yeşil Türbe’dedir. Hz. Mevlâna’nın öğretileri üzerine kurulan Mevlevîlik, oğlu Sultan Veled tarafından müesseseleştirildi. İslâm dünyasının en büyük düşünür ve şairlerinden olan Hazret-i Mevlâna’nın Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr, Mecâlis-i Seb’a, Fîhi Mâ Fîh ve Mektûbât isimli eserleri vardır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi şehir öyle önemli zatları barındırmıştır ki aşağıdaki şekilde bir tabela dikkati çeker. Bu tabela Şems Tebrizi türbesinin bulunduğu camiinin bahçesinde yer almaktadır.

Şems

Ilk olarak gitmeniz gereken yer tabi ki Mevlana Müzesi .

Mevlana Müzesi

Müze ile ilgili ilginç ayrıntılar var. Binanın yapımı sırasında harcına yumurta akı karıştırılmış. Yumurta akı duvarları çivi bile çakılmayacak kadar sağlam yaparken, karıncaların girmesini önlemeye yarıyormuş.

Bir diğer ayrıntı ise müzenin girişinde ve içinde bulunan Sabır taşı . Büyük bir sabırla mermerden oyularak yapılan bu sabır taşında ek yer yok. Bir kişinin çocuk yaşta başladığı sabır taşını, 22 senede tamamladığı rivayet ediliyor. Bu taşları yıllar önce öğrenciler görüp motive olsun diye medreselerin girişine asarlarmış.

Türbenin yeri eskiden Gül bahçesiymiş. Rivayete göre ; Mevlâna’nın babası Sultan-ül Ulema hayatta iken Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat ile burada yürürken, “Buraya gelince torunlarımın kokusunu duyuyorum” demişti. Bu söz üzerine Alâeddin Keykubat’da bu bahçeyi Sultan-ül Ulema’ya hediye etmiştir.

Türbe kapısından Tilavet Odası diye isimlendirilen, daha önce Bevvap (kapıcı) ve Dervişlerin kuran okuduğu, kubbeli küçük bir salona geçilmektedir. Buradan üzeri gümüş levhalarla kaplanmış ceviz ağacından, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu Hasan Paşa’nın yaptırdığı gümüş bir kapı ile Huzur-u Pir denilen türbe salonuna girilmektedir. Bu salon üç kubbe ile örtülü olup, aşıklar girişi (dahil-i uşşak) ismini almıştır. Bu salonun sağında ve karşısında iki kubbenin örttüğü ve mezar sandukalarının bulunduğu bir set ile karşısındaki iki kubbeli ikinci sete ve Mevlana’nın üzerindeki yeşil kubbeye Kıbab’ül-Aktab (kutupların kubbeleri) ismi verilmiştir. Salonun solunda semahane ve mescidi bir birinden ayıran kemerlerin altındaki sette de ikişer sıra halinde altı sanduka yerleştirilmiştir. Bu altı mezarın Mevlana ve babası ile birlikte Belh’ten Konya’ya göçen dervişlere ait olduğu söylenmektedir.

Mevlana Müzesi Giriş

Yeşil Kubbe’nin batısında ve Mevlana’nın başucunda eşi Kerra Hatun (1292), Mevlana’nın kızı Melike Hatun (1306), Mevlana’nın oğlu Muzaferüddin Emir Alim Çelebi (1277), Mevlana’nın torunu Celale Hatun (1283), Kadı Tacettin’in kızı Melike Hatun (1330), Çelebi Hüsamettin (1284) ve bu dergâhta postnişinlik yapmış çelebiler ile onların ailelerine ait 65 sanduka bulunmaktadır.

Huzur-u Pir

Anlatılanlara göre Mevlana’nın sandukasının altında bir mezar odası bulunuyormuş. Dördüncü Murat türbeyi ziyarete geldiğinde mezar odasının içerisinde ne olduğun merak ederek içine girmek istemiş. Ancak Mevlevi büyükleri buna engel olmuş.Bunun üzerine Sultan elindeki tespihi kapısı açık olan mezar odasına düşürmüş. Sonrasında tespihi almak için 7 yaşında bir kız çocuğu mezar odasına indirilmiş. Kız odaya inip çıktıktan sonra dili tutulmuş ve bir daha hiç konuşamamış. Bu olaydan sonra Mevlevi büyükleri mezarın kapısını tuğla ile örerek üzerine kurşun döktürmüşler.

Mevlana’nın sandukasından sola doğru döndüğünüzde sergilenen eserler ile Müze kısmına geçebiliyorsunuz. Müzede sergilenen eserlere daha detaylı olarak http://muze.semazen.net/content.php?id=00013 adresinden ulaşabilirsiniz.

Halı Seccade
Seccadenin ortasında insan silüeti bulunuyor

Mmüzenin içerisinde gördüğünüz eserleri anlatan ses sistemini müzeye girerken almayı unutmayın.

Şems Tebrizi türbesi

İslam alimi ve mutasavvıf. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan ve Mevlânâ tarafından yazılan ilâhî aşk şiirlerinden oluşan “Dîvân-ı Şems-î Tebrîzî” adındaki nazım eser sayesinde tanınan çok kuvvetli bir din âlimidir.

Şems Tebrizi Türbesi
Şems Tebrizi Türbesi

 

Ateşbağzı Veli Türbesi

Ateşbaz-ı Veli, Mevlana’ nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin ‘ dir. Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmıştır. Ateşbaz-ı Veli’ nin Baha Veled ile birlikte Belh’ten veya Karaman’dan geldiği, dergahta yetiştiği ve yaptığı rivayet edilir. Ateşbaz, ateşle oynayan demektir. Onun Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır. Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır.

Alaaddin Tepesi

Alaaddin Tepesi, genelde ova şeklinde bir yerleşimi olan Konya’nın en yüksek tepesidir. Burada Alaaddin Keykubat Kılıç Arslan ve daha bir çok önemli zatın türbesinin bulunmaktadır. Ayrıca Alaaddin camii de bu tepede yer almaktadır.

Alaaddin Camii

Yine ziyaret edilmesi gereken bir diğer mekan ise İplikçi Camiidir. İplikçi Camii, Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şemseddin Altınoba tarafından1201 yılından sonra yaptırılmış ve iplikçiler çarşısında bulunduğu için İplikçi Camii adını almıştır.

İnce Minareli Medrese

İnce Minareli Medrese

Konyayı en tepeden göreceğiniz yer ise Konya Seyir Terasıdır. Bir diğer ziyaret etmeniz gereken yer ise Tavus baba türbesidir.

Gelelim Şeb-i Arus törenlerine . Her sene aralık ayın ilk Cumartesi ile birlikte başlayıp yaklaşık 2 hafta sürer. Adına Vuslat yıl dönümü de denen bu süre boyunca Konya’da birçok etkinlik düzenlenmektedir. 2016 Vuslat yılı anma törenlerinin tüm programına http://konyakultur.gov.tr/?tr/news/hz__mevl__na_nin_743__vuslat_yildonumu/1  adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hazreti Mevlana ile ilgili daha detaylı bilgilere Konya Belediyesine ait http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=98 adresinden ulaşabilirsiniz.

Sema Gösterisi

Ölmeden önce yapılması gereken şeylerden biri kesinlikle burada Sema gösterisi izlemek. Etkilenmemek ve büyüye kapılmamak mümkün değil.

Sırada Konya’ya has lezzet durakları. Hepinizin bildiği gibi Konya’nın en meşhur yemeği etli ekmek.

Havzan Etli ekmek

Etli ekmeği yiyeceğiniz bir numaralı yer ilginç ama Mevlana Müzesinin tam karşısında bulunan Bolu Lokantası. Onun dışında Havzan’da yine etli ekmek yiyebilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız yere götürmek istiyorsanız buradan sipariş verip yaptırabiliyorsunuz. Yine Etli ekmek yiyeceğiniz bir diğer lokanta Cemo etli ekmek. Etli ekmek dışında Kurufaulye yemek için Kurufasulyeci Mehmet Ağa’ya, Fırın Kebap yemek için Ali Baba’ya  bir de Şifa lokantasına uğramanızı mutlaka öneririz.

İlginç olan bir diğer lezzet durağı ise yaptığı çorbanın patentini de almış olan Zemzem Çorbacısı. Burada çok fazla sayıda(Konya’ya özel bamya çorbası da var) çorba bulunuyor ama en ilginci içerisine zemzem suyu da katılan zemzem çorba. Mutlaka deneyin.Mekan gece geç saatlere kadar açık.

Mutlaka yapmadan dönmemeniz gereken bir diğer şey de Mevlana Müzesinin tam karşısında bulunan çarşılarda kaybolmadan ve alışveriş yapmadan kesinlikle dönmeyin.

Konya’da nerede kalınır ?

Biz daha once Rixos’da kalmıştık ama en son gittiğimizde Ramada Plaza‘da kaldık ki gerçekten otel inanılmaz güzel ve konforlu. Kesinlikle ilk sırada değerlendirebilirsiniz.

Otele Buradan rezervasyon yaptırabilirsiniz

Konya ’ya gitmek için 10 neden yazımıza http://www.gezecegiz.com/konyaya-gitmek-icin-10-neden/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Gezecegiz.com’u Facebook ve  Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir